Home

Vizionaire projectleider

Mijn naam is Jeanet Zonneveld. Met mijn bedrijf Vizionaire zet ik mijn expertise in voor bestuurders, directies en beleidsmakers van ministeries, regio’s, gemeenten, kennisinstituten, (zorg)organisaties, (wijk)teams. Dit doe ik als projectleider, expert en adviseur Integrale Aanpak. Een ‘Vizionaire’ projectleider pur sang: dat ben ik.

Afhankelijk van wat nodig is, kan ik inspireren, confronteren, sturen en verbinden. Zo help ik mee om de manier van werken in het sociale domein werkelijk integraal en outreachend te maken voor de kwetsbare en krachtige mensen waar het beleid voor bedoeld is. Met mijn integrale aanpak verbind ik het strategisch niveau met de praktijk, zowel landelijk en regionaal, als lokaal . Met het strategisch niveau wordt bedoeld zowel de politiek, als bestuur- en beleidsniveau.

 

Actueel

In 2018 en 2019 ben ik Landelijk Projectleider Integrale Aanpak Basis Arbeidsmarkt Zorg. Dit is een project met 6 gemeenten, ministeries en Divosa. We oefenen met en leren van elkaar over de basis van de arbeidsmarkt en de inzet van mensen in de (ouderen)zorg. Hier zijn grote (personeels)tekorten, waardoor vooral kwetsbare ouderen niet de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Dat is de reden dat we werken met de inzet van aandachtbanen aan de basis van de arbeidsmarkt. De landelijke doorbraakvragen die we tegen komen, bespreken we met ministeries en andere stakeholders zodat we tot oplossingen en antwoorden komen.

De ontwikkelingen in de ouderenzorg verdienen onze aandacht. Dit is voor mij aanleiding geweest om mijn expertise uit te breiden naar dit terrein. Momenteel help ik een zorgorganisatie met de innovatie van hun product Huishoudelijke Hulp Plus. Dit product is vooral gericht op ouderen.

 

Overige activiteiten

Verder was ik tot voorjaar 2018, projectleider Integrale Aanpak Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen voor 4 gemeenten in de regio Delft. Ook houd ik me al enige jaren bezig met het thema armoede en schulden, en werk ik voor jonge, kwetsbare statushouders. Dit laatste deed ik tot begin 2017 als regionaal projectleider en daarna als landelijk expert en initiator voor landelijke kennisinstituten.

 

Transformatie

De transformatie in het sociale domein betekent een kanteling in de manier van werken voor iedereen die hier actief is. Integraal en zelfs radicaal denken, handelen en sturen zijn hard nodig. Alleen zo wordt de transformatie van het sociale domein werkelijkheid. Dit geldt voor alle terreinen van het sociale domein. Niet alleen voor zorg, participatie en veiligheid, maar ook voor wonen, armoede, geweld, vluchtelingen en vergrijzing.

 

Visie

Dankzij jarenlange ervaring als (project)manager heb ik een heldere visie ontwikkeld op het sociale domein. Lees hier meer over de kern van mijn visie.