Wie ben ik

Ervaring met de transformatie

In 2015 nam ik een spannend besluit: ik nam ontslag bij de gemeente Amsterdam en startte met Vizionaire. Ik was op dat moment al enkele jaren gedetacheerd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar ik werkte als landelijk projectleider Integrale Aanpak.

Vanaf 2015 werk ik als zelfstandig projectleider en adviseur. Ik werk voor ministeries, gemeenten, (zorg)organisaties en kennisinstituten: zowel voor beleidsmakers en directies, als voor besturen. De afgelopen jaren heb ik ook methodes ontwikkeld voor hoogwaardige kennisdeling tussen gemeenten en (zorg)aanbieders. Deze bestaan onder andere uit leerkringen en meerdaagse seminars over transities en transformatie.

 

Achtergrond

Mijn carrière begon in de praktijk van het Sociale Domein: als GZpsycholoog Jeugdzorg en -bescherming (1993-2008) kreeg ik o.a. te maken met multiproblemgezinnen en de integrale manier van werken die voor deze groep werd ontwikkeld. In 2008 werd ik stedelijk projectleider Multiproblemgezinnen voor de gemeente Amsterdam. Sindsdien bijt ik mij met groot enthousiasme vast in complexe onderwerpen die te maken hebben met integraal werken. Als projectleider, adviseur, initiator, organisator, etc.

 

Voeling met de praktijk

Nog steeds ga ik regelmatig mee op werkbezoek met professionals in de wijk en de zorg. Dit zorgt ervoor dat ik goed feeling kan houden met de praktijk waar ik me op beleidsniveau voor inzet. Vorig jaar kwam een van de thema’s van mijn werk (vluchtelingen) zelfs mijn privéleven binnen met een logé uit Syrië. Onze families raakten met elkaar bevriend. Zo kwamen de systeemwereld en mijn eigen leefwereld dicht bij elkaar. Dit heeft mijn expertise en motivatie een extra boost gegeven.

 

Motivatie

Ik opereer in het brede sociale domein op strategisch niveau. Hier worden uiteindelijk de zorg en diensten bepaald voor mensen die dit nodig hebben. Deze mensen, die ik aan het begin van mijn carrière al leerde kennen, spelen in mijn motivatie een grote rol. Als geen ander zijn zij erbij gebaat dat professionals effectief kunnen werken. Professionals hebben de slag naar de integrale aanpak vrijwel overal omarmd. Op hun beurt zijn ook deze professionals, met name zij die in de frontlijn werken, een groep waar ik hart voor heb. Wanneer hun gehele organisatie (dienst, gemeente, etc.) op een effectieve en integrale manier werkt, worden deze professionals optimaal gefaciliteerd en gesteund. Dat zal hun werkplezier én hun slagkracht ten goede komen.